4 Aralık 2015

Mülteci Hakları Merkezi, 1 Kasım’da Istanbul’da ECRE Yönetim Kurulu ve bir grup Türkiyeli STK temsilcisinin katılımıyla AB-Türkiye ekseninde sığınma meselelerini ele alan bir yuvarlak masa tartışması gerçekleştirdi.

Bilindiği üzere, Avrupa ülkelerinde mülteci hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu ve Türkiye’den de Mülteci Hakları Merkezi ve Mülteci-Der’in üyesi bulunduğu Brüksel-merkezli bir ağ teşkilatı olan ECRE (European Council on Refugees and Exiles), Avrupa’da sığınma alanındaki politika ve uygulamaların olumlu yönde gelişmesi için gerek Avrupa kamuoyları gerekse AB kurumları nezdinde savunuculuk çalışmaları yürütmekte.

Kuruluş,  son yıllarda ciddi bir toplu sığınma olgusuyla baş etmek durumunda olan Türkiye'deki sorun ve ihtiyaçları, hem de Türkiye ile AB arasında Suriyeli mülteciler ve Türkiye-Yunanistan geçişleri konusunda devam eden müzakereleri de yakından takip etmekte.

Bu çerçevede, ECRE'nin en yüksek politika belirleme ve karar alma organı olan ECRE Yönetim Kurulu 30 Kasım-1 Aralık 2015 tarihlerinde Istanbul'a 2 günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaret vesilesiyle Mülteci Hakları Merkezi’nin ev sahipliğinde 1 Aralık Salı günü gerçekleştirilen yuvarlak masa tartışmasında, Türkiyeli STK temsilcilerinin katılımıyla AB-Türkiye ekseninde sığınma politikasına ilişkin önemli başlıklar ele alındı.