Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebeplerinden ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve Türkiye’de sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen bütün yabancılara yönelik kapsamlı ve ücretsiz hukuki danışma ve destek hizmetleri yürütmektedir. 

Merkezimiz sığınmacılara ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda ücretsiz hukuki destek hizmetleri sunmaktadır:

 • Suriye’den gelen sığınmacıların tabi olduğu “geçici koruma uygulaması” çerçevesindeki hak, yükümlülükler ve usullere dair sorular ve karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme ve danışmanlık;
   
 • Irak, Afganistan, İran, Somali gibi diğer menşe ülkelerden gelen ve Türkiye’deki bireysel “uluslararası koruma prosedürü” çerçevesinde sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen kişilerin tabi olduğu hak ve yükümlükler, resmi başvuru ve değerlendirme prosedürlerine dair sorular ve karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgilendirme ve danışmanlık;
   
 • Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi sığınmacılar bakımından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (GİGM) takip edilen ve karar verilen her türlü işlemlerle ilgili olarak olumsuz kararlar ve yasal itiraz yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı; 
   
 • Düzensiz durumdayken yakalanmalarına müteakip sınır dışı amacıyla geri gönderme merkezlerinde ya da havalimanları veya sınır kapılarında idari gözetim altında tutulmalarına karşın Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma talebi olan kişilere, tabi oldukları usuller ve haklar ile, yasal başvuru yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı;
   
 • Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi sırasında ya da olumsuz sonuçlanmasına müteakip idari gözetim altında bulunan kişilere, tabi oldukları hak ve yükümlülükler ile başvurabilecekleri yasal itiraz yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı; 
   
 • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği tarafından kendi yetki alanı kapsamında yürütülen prosedürlerde karşılaşılan olumsuz kararlar ve itiraz yolları konusunda danışmanlık ve hukuki yardım;
   
 • Başta refakatsiz çocuklar ve cinsel yönelim ya da toplumsal cinsiyet kimliği temelli şiddet mağdurları ya da bu tür şiddet riski altından bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimi ve haklarında takip edilen işlemlerde özel durumlarının göz önünde bulundurulmasını temin etmeye yönelik danışmanlık ve avukat yardımı.

 

Türkiye’nin neresinde olursanız olun, Türkiye’deki hak ve yükümlülükleriniz konusunda her türlü sorularınızla ve Türkiye’deki sığınma prosedüründe karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak ücretsiz hukuki danışma ve destek hizmetlerimizden faydalanmak için hafta içi her gün 09.30 – 17.30 saatleri arasında ofisimize gelebilir ya da Mülteci Destek Hattımıza 0 850 218 48 30 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Eğer bir geri gönderme merkezinde veya havalimanı ya da sınır kapısında idari gözetim altında tutuluyorsanız; İdari Gözetim Destek Hattımıza 0 507 218 62 85 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Derneğimiz, sığınmacılara yönelik hukuki destek faaliyetlerini kamu kurumları ve karar vericilerden bağımsız ve insan hakları hukuku ilkeleri temelinde ve tamamen ücretsiz olarak yürütmektedir. Kişilerin danışma temasları kapsamında gerek profilleri, gerek geldikleri ülkelerde gerek Türkiye’deki deneyimlerine ilişkin  kurumumuzla paylaştıkları her türlü yazılı ve sözlü bilgi konusunda kişilerin mahremiyeti ve paylaşılan bilgilerin gizliliği ilkeleri ile kişisel bilgilerin saklanmasına ilişkin yasal yükümlülüklere titizlikle riayet edilmektedir.

Mülteci Hakları Merkezi - Merkez Ofis

Adres: Dr. Refik Saydam Cad. No.39 K.5 D.14
Şişhane, Beyoğlu İstanbul


Mülteci Destek Hattı

0 850 218 48 30


İdari Gözetim Destek Hattı

0 507 218 62 85