Mülteci Hakları Merkezi’nin başta danışanları olmak üzere faaliyetleri sırasında etkileşim halinde olduğu tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarının çerçevesini ve davranış standartlarını belirlemek, kurum çalışanlarının gerekli davranış standartlarını koruması ve kusurlu davranışlardan kaçınması için uyması gereken kural ve değerleri düzenlemek amacıyla yazılan Politika Belgelerimize aşağıda yer verilmiştir. Bu politika belgelerinde yer alan ilkeler, Kurumumuzun etik değerlerinin ve profesyonellik ilkelerinin, davranışlarımıza ve iş yapış şekillerimize yansımış hali olarak değerlendirilmeli ve hizmet verdiğimiz kişilere ve kamuoyuna dürüstlük ve profesyonellik standartlarını sürdürmeye verdiğimiz değeri gösteren bildirge niteliği taşımaktadır. 

  1. MHM Davranış Kuralları
  2. MHM Etkilenen Topluluklara Hesap Verilebilirlik Çerçevesi
  3. MHM Geri Bildirim ve Şikayet Politikası
  4. MHM Çocuk Koruma Politikası
  5. MHM Cinsel Sömürü ve İstismarın Önlenmesi Politikası
  6. MHM Yolsuzlukla Mücadele ve Çıkar Çatışması Politikası
  7. MHM Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması Politikası