Vizyonumuz

 • Savaş ve zulüm sebebiyle ülkelerini terkedip sığınma arayan kişilerin ve diğer hassas durumda göçmenlerin Türkiye’de uluslararası hukuk ve ulusal mevzuattan kaynaklanan hak ve güvencelere etkin bir şekilde erişebilmeleri;
 • Ülkemizde göç ve sığınma alanında, çağdaş, etkin, insan haklarına saygılı, şeffaf, katılımcı, uluslararası standartlar ve dünyadan iyi örnekler ışığında, uzun vadeli bir göç politikası ve göç yönetimi anlayışının kurumsallaşması;

 • Ülkemizde sığınmacı ve diğer hassas durumda göçmenlerin hukuksal koruma mekanizmalarına erişimi için hayati bir işlevi bulunan hukuki destek hizmetleri arzının hem nicelik hem de nitelik olarak bu alandaki ihtiyaçları karşılayacak düzeye ulaşması.


Misyonumuz 

 • Sığınmacı ve diğer hassas durumda göçmenlere uzmanlık ve saha tecrübesine dayalı, güvenilir ve etkili hukuki bilgilendirme ve hukuki destek hizmetleri sunarak hukuksal koruma mekanizmalarına etkin erişimlerini sağlamak;

 • Ülkemizde göç ve sığınma alanındaki politika, mevzuat ve uygulamaların uluslararası standartlar, dünyadan iyi örnekler ve sahada tespit edilen ihtiyaçlardan hareketle gelişmeye devam etmesi için, yapıcı analizler ve öneriler sunmak;

 • Ülkemizde baroların, avukatların, ve sivil toplum örgütlerinin sığınmacı ve göçmenler için hukuki destek arzına yönelik kapasite, uzmanlık ve kaynak oluşturma çabalarına eğitimler, tecrübe aktarımları ve model önerileri yoluyla katkılar sunmak.


Kurumsal Değerlerimiz

 • Kendi kararlarını verip, kendi haklarını savunabilmeleri için yararlanıcıları güçlendirmek:

Hukuki destek sunulan sığınmacı ve göçmen yararlanıcıları, haklar ve yükümlülüklerle ilgili doğru ve güvenilir bilgiler ve danışmanlık ışığında, sığınma ve göç süreçleriyle ilgili kendi kararlarını verebilmeleri, kendi haklarını savunabilmeleri için güçlendirmek

 • Kişisel farklılıklara saygı, kurumsal profesyonel mesafe:

Sığınmacı ve göçmen yararlanıcılarla iletişim ve hizmet süreçlerinde, kişisel farklılıklara saygılı, hukuki destek sağlayanla yararlanıcı arasında olması gereken profesyonel mesafeyi gözeten gözeten kurumsal iletişim dili ve üslubu;

 • Etik ve profesyonellik ilkelerine bağlılık:

Hukuki destek hizmet süreçlerinde ilgili etik ve profesyonellik ilkeleri ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere eksiksiz riayet etmek;

 • Bağımsız hukuki destek ve sivil denetim misyonu:

Sığınmacı ve göçmenlerin yaptıkları başvurular & hak talepleriyle ilgili karar verici durumunda olan idare ve yargı makamları ile, diyalog ve işbirliğini amaçlayan, ancak bağımsız hukuki destek & sivil denetim misyonumuzun ilkesel gerekliliklerini gözeten ilişkiler;

 • Uzmanlığa ve veriye dayalı, dengeli sorun tespitleri & yapıcı iyileştirme önerileri:

Sığınma ve göç politikası ve uygulamalarıyla ilgili boşluk ve ihtiyaç tespitleri ile iyileştirme önerileri konusunda, hukuk ve politika alanında uzmanlığa ve saha verilerine dayalı, yapıcı ve dengeli savunuculuk yaklaşımı;

 • Uluslararası mülteci hukuku ve hukuk devleti prensiplerine dayalı savunuculuk yaklaşımı:

Uluslararası mülteci hukuku, uluslararası insan hakları hukuku ve hukuk devleti prensipleri ışığında, uluslararası hukuk ve ulusal mevzuat odaklı sığınmacı ve göçmen hakları savunuculuğu;

 • Siyasi partiler ve diğer politik kimlikler ile bağımsız mesafe:

Sığınmacı ve göçmen hakları savuculuğu faaliyetlerinde bütün siyasi partiler ve diğer politik kimliklerle saygıya dayalı bağımsız bir mesafeyi korumak; sığınma ve göç alanındaki bütün siyaset & politika aktörlerine yönelik hak-temelli perspektifler sunmak;

 • Saygılı, nezaketli ve yapıcı iletişim dili ve üslubu:

Bütün paydaşlar, muhattap ve muadiller nezdinde saygılı, nezaketli ve yapıcı iletişim dili ve üslubu;

 • İlkeli ve şeffaf işbirliği ve kaynaklandırma ilişkileri:

Ulusal ve uluslararası partner kuruluşlarla, ortaklaşan amaçlar ve faaliyet öncelikleri, eşitlikçi ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortaklık etiği çerçevesinde ilkeli ortaklıklar kurmak; faaliyet ortakları ve donörler konusunda şeffaf olmak;

 • Mali ve idari süreçler ile çalışma ilişkileri bakımından yükümlülüklere tam riayet:

Faaliyetlerin kaynaklandırılması, her türlü idari ve mali süreçler, ve çalışma ilişkileri bakımından ulusal mevzuattan kaynaklanan bütün yükümlülüklere eksiksiz riayet etmek;

 • Bütün çalışanlar ve yararlanıcılar için güvenli çalışma & hizmet ortamı:

Cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dahil olmak üzere her türlü farklılığa saygı çerçevesinde, bütün çalışanlar ve yararlanıcıların manevi ve fiziki güvenliğini güvence altına alan, saygısızlık, şiddet, taciz veya sömürü içeren hiçbir tutum ve davranışa müsaade etmeyen güvenli çalışma ve hizmet ortamı.