• Eylül 2022 — RAPOR:
  “Türkiye’deki Refakatsiz Sığınmacı Çocukların Hukuksal Korumaya Erişimi: Tespitler ve Değerlendirmeler”
  (Türkçe) 
 

 • Eylül 2022 — RAPOR:
  “Reuniting Families: Opportunities and Challenges for Refugees in Turkey”
  (Aile Birleşimi: Türkiye’deki Mülteciler için Fırsatlar ve Zorluklar)
  -Ortak Yayın: Mülteci Hakları Merkezi & Refugee Solidarity Network
  (İngilizce) 
 

 • Kasım 2019 — RAPOR:
  “Potentials of Pro Bono Partnerships in Turkey for Securing Refugees’ Access to Rights”
  (Pro Bono Usulü İşbirliklerinin Türkiye’de Sığınmacıların Haklara Erişimini Desteklemeye Yönelik Potansiyeli)
  -Ortak Yayın: Mülteci Hakları Merkezi & Refugee Solidarity Network
  (İngilizce) 
 

 • Ocak 2019 — RAPOR:
  “Türkiye’de Sığınmacı ve Göçmenlerin Adli Yardım Erişimi: Tespitler ve Öneriler”
  (Türkçe ve İngilizce) 
 

 • Aralık 2018 — GÖRÜŞ BELGESİ:
  “İçtihadın Gerisinde: Türkiye’de Mülteci ve Göçmenlerin Vekalet Vermede Karşılaştıkları Zorluklar ve Gelişmeler”
  (Türkçe ve İngilizce) 
 

 • Haziran 2018 — RAPOR:
  “Kendi Sözleriyle: Türkiye’de Refakatsiz Çocuk Sığınmacılar”
  (Türkçe ve İngilizce) 
 

 • Aralık 2017— GÖRÜŞ BELGESİ:
  “Türkiye’de Uluslararası Koruma Başvurularının Geri Çekilmiş Sayılması Uygulaması: Tespitler ve Öneriler”
  (Türkçe ve İngilizce) 
 

 • Ocak 2017—GÖRÜŞ BELGESİ:
  “Acil Bir İhtiyaç: Türkiye’de İdari Gözetim Altına Alınan Yabancıların Alıkonulma Koşullarının Denetimi”
  (Türkçe ve İngilizce) 
 

 • Şubat 2016— GÖRÜŞ BELGESİ:
  “Sığınmacılar  ve Vekalet Sorunu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
  (Türkçe ve İngilizce) 
 

 • Aralık 2015— RAPOR:
  Türkiye  Sığınma Sisteminin Genel Değerlendirmesi: AIDA Projesi Ülke Raporu” (ECRE İşbirliğiyle) 
  (İngilizce)
 

 • Haziran 2011—RAPOR:
  “Emniyetsiz Sığınak: Türkiye’de LGBT Mültecilerin Karşılaştıkları Güvenlik Sorunları”
  (Türkçe ve İngilizce)
 

 • Mart 2010—RAPOR:
  “Askıya Alınmış Çocukluk: Türkiye’de Sığınma Arayan Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocukların Durumu”
  (Türkçe ve İngilizce)
 

 • Nisan 2008—RAPOR:
  “İstenmeyen Misafirler: Türkiye’de Yabancılar Misafirhanelerinde İdari Gözetim Altında Tutulan Mülteciler”
  (Türkçe ve İngilizce)
 

 • Eylül 2007—RAPOR:
  “BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin Mülteci Statüsü Belirleme Pratiklerinin BMMYK’nın Kendi Usül Standartlarına Uyumunun Değerlendirilmesi”
  (Türkçe ve İngilizce)