‘Mülteci Hakları Merkezi’

  • savaş ve zulüm sebebiyle Türkiye’de sığınma arayan kişilerin ve idari gözetim altındaki yabancıların hukuksal güvencelere & koruma mekanizmalarına erişimi;
  • sığınmacı ve diğer hassas durumda göçmenlere yönelik hukuki destek kapasitesinin arttırılması;
  • sığınma ve göç alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesi;
  • ve toplum hayatında sığınmacılara & göçmenlere yönelik hoşgörü ve dayanışmanın güçlenmesi için, uzmanlığa dayalı faaliyetler yürüten, dernek statüsünde, İstanbul-merkezli bir sivil toplum örgütüdür.
  • Mülteci Hakları Merkezi’nin sağladığı tüm hizmetler ücretsizdir. MHM, hiçbir şekilde suç niteliğinde eylemlere katılmaz, aracılık etmez veya kolaylaştırmaz.

 

GÜNCEL