8 Haziran 2024, Ankara

Mülteci Hakları Merkezi olarak, Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi iş birliği ile “Yargı Kararları Işığında Türkiye’de Koruma Arayan Sığınmacıların Hakları” başlıklı semineri 8 Haziran 2024 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdik.

Seminer; Mülteci Hakları Merkezi (MHM)’den uzmanların sunumları eşliğinde Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlar ile Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi üyesi avukatların ve akademisyenlerin katılımı ve sundukları değerli katkılar ışığında gerçekleşti. Program çerçevesindeki “Yargı Kararları Işığında Geçici Koruma”, “Yargı Kararları Işığında Uluslararası Koruma”, “Yargı Kararları Işığında Sınır Dışı Prosedürleri”, “Yargı Kararları Işığında İdari Gözetim ve Alternatif Tedbirler” oturumlarında ilgili içtihatlar, MHM’den uzmanların aktarımları, sorular ve katılımcılardan gelen katkılar üzerinden tartışıldı. Konuların MHM’nin dernek faaliyetleri çerçevesinde takip ettiği vakalara ilişkin mahkeme kararları, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları üzerinden değerlendirildiği seminerde, katılımcılar da takip ettikleri davalara ilişkin kararları ve Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruları gibi alternatif başvuru yollarına dair tecrübelerini ve akademik perspektiften kararların hukuka uygunluğuna dair değerlendirmelerini paylaştılar.

Ankara Barosu’nda göç alanında çalışan çok sayıda avukatın bulunması sebebiyle Ankara Barosu Mülteci Hakları Merkezi'nin de yönlendirmesi doğrultusunda teorik bilgilerden ziyade yargı kararlarını konuşup, Ankara özelindeki mahkeme kararlarını da tartışabileceğimiz bir ortam yaratmayı amaçladık. Katılımcılara ve Ankara Barosu’na değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.