16 Ekim 2015

Mülteci Hakları Merkezi 16 Ekim Cuma günü İstanbul’da International Detention Coalition işbirliğiyle göçmen ve sığınmacılar idari gözetimi üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi.

Mülteci Hakları Merkezi 16 Ekim Cuma günü üyesi bulunduğumuz International Detention Coalition (IDC) işbirliğiyle İstanbul’da göçmen ve sığınmacılar idari gözetimine dair uluslararası standartlar ve Türkiye’deki Uygulamalar başlıklı bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştaya İstanbul’da bu alanda çalışma yürüten sivil toplum örgütlerinden ve İstanbul barosundan temsilciler katıldı ve katkı yaptı. Çalıştaya IDC savunuculuk direktörü Ben Lewis sunumlarıyla katkıda bulundu.

Mülteci Hakları Merkezi ile IDC’nin Türkiye’de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde idari gözetime ilişkin mevzuat ve uygulamaları iyileştirmeye ve idari gözetime alternative modellerin tartışılmasını sağlamaya yönelik gayretleri önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

IDC bütün dünyada göç bağlamında idari gözetime alternatifleri teşvik etmeye yönelik uzmanlık ve lobi faaliyetleri yürütüyor. IDC’nin ”There Are Alternatives (Alternatifler Mümkün)” adlı politika belgesine erişmek için:  http://idcoalition.org/publications/there-are-alternatives-policy-guide/