29 Haziran 2015

Mülteci Hakları Merkezi, 27 Haziran Cumartesi günü Ankara’da Ankara Barosu Mülteci Hakları Kurulu işbirliğiyle Ankara Barosu’na kayıtlı avukatlara yönelik 1 günlük bir uzmanlaşma semineri gerçekleştirdi. Etkinlik sığınma sürecindeki hassas durumdaki kişilerin tespiti ve hukuksal koruma mekanizmalarına erişimi konularına odaklandı.

Seminer programı içinde, yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde devam eden gerek «geçici koruma » uygulaması ve bireysel « uluslararası koruma prosedürü» bağlamında refakatsiz çocuklar ve özel ihtiyaç sahibi başvuruculara dair tanımlar ve usuller ilgili, Türkiye’de hassas gruplara yönelik uygulamalara ışık tutması geren uluslararası standartlar ve iyi örnekleri konu eden sunumlar ve tartışmalar yapıldı.

Çalışmaya, Avrupa’da mültecilerin korunması alanında çalışan önde gelen sivil toplum kuruluşlarından olan Hollanda Mülteci Konseyi’nden uzman hukukçu Angelina van Kampen de hassas durumda bulunan sığınmacılara dair AB standartları ve AİHM içtiatlarına odaklanan bir sunumla katkıda bulundu.

Mülteci Hakları Merkezi’nin gerek Ankara Barosu gerekse diğer illerdeki baroların sığınma hukuku alanında uzmanlık ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik gayretlerine destek vermeye devam edecek.