16 Haziran 2015

İki günlük çalışmada katılımcı avukatlara Merkezimizin uzman ekibi tarafından uluslararası sığınma hukukunun temel kavramları, Türkiye’deki sığınma mevzuatı ve uygulamaları, sığınmacıların hukuksal koruma mekanizmalarına erişimi için başvurulabilecek yargı yolları, sığınma ihtiyaçlarının tespitine yönelik yapılan hukuki analizler ve menşe ülke bilgisi gibi başlıklar altında ayrıntılı sunumlar yapıldı. Programı tamamlayan katılımcı avukatlara Gaziantep Barosu’nca hazırlanan sertifikalar verildi. Çalışma vesilesiyle Mülteci Hakları Merkezi’nce hazırlanan “Avukatlara Yönelik Mülteci Hukuku El Kitabı’nın” da tanıtımı ve dağıtımı yapıldı.

Eğitim çalışması, Merkez’in Refugee Solidarity Network ortaklığıyla yürüttüğü proje kapsamında gerçekleşti. Projeye Hollanda Mülteci Konseyi de destek sağlıyor.

Proje çerçevesinde çeşitli illerdeki barolarımızla işbirliği içinde devam edecek olan mülteci hukuku eğitim faaliyetlerimiz, gerek Suriyeli gerekse diğer uyruklardan bireysel sığınmacı nüfusunun yoğun olarak yaşadığı illerde sığınmacıların hukuki destek ve avukat yardımı ihtiyaçlarının karşılanmasında barolar eliyle yürütülen Adli Yardım mekanizmasının devreye girmesini teşvik etmek amacını taşıyor.