3 Mart 2015

Mülteci Hakları Merkezi, 2015 Mart ayından itibaren, mülteci hakları alanında çalışan Amerikalı sivil toplum örgütü Refugee Solidarity Network (RSN) işbirliği ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu’nun desteğiyle kapsamlı bir hukuki destek ve kapasite geliştirme projesine başladı. Hollanda Mülteci Konseyi de projeye uzmanlık ve ilave kaynak desteği sağlayacak.

24 ay süreli bir planlamayla tasarlanan proje çerçevesinde, gerek “geçici koruma” rejimine tabi Suriyeliler gerekse yeni “uluslararası koruma” prosedürüne tabi diğer uyruklardan bireysel sığınmacılara yönelik kapsamlı hukuki destek hizmetleri sunulması; sığınmacılara, avukatlara ve diğer hizmet sağlayanlara yönelik yazılı başvuru kaynakları hazırlanması; barolarla işbirliği içinde avukatlara yönelik uzmanlaşma eğitimleri düzenlenmesi; ve sığınmacılara yönelik destek faaliyetleri yürüten sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapılması; ve sığınma alanında yeni Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde devam eden reform gayretlerine katkı mahiyetinde, mevzuat ve uygulamaların geliştirilmesine yönelik tavsiye ve öneriler oluşturulması öngörülmektedir.

Proje kapsamında yürütülecek çalışmalara ilişkin daha kapsamlı bilgi ve yönlendirme, gerek sığınmacı toplulukları, gerekse alandaki resmi ve sivil toplum paydaşlarıyla dernek internet sitesi ve diğer iletişim kanalları yoluyla paylaşılmaya devam edilecektir.

Refugee Solidarity Network (RSN), merkezi New York’ta bulunan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. RSN, 2013 yılında, Türkiye ve ABD’deki mülteci hakları savunucuları ve bu alanda çalışan avukatlar arasında bir işbirliği ve dayanışma köprüsü kurmak amacıyla faaliyetlerine başlamıştı. Mülteci Hakları Merkezi ve RSN önümüzdeki dönemde Türkiye’de sığınmacılara yönelik hukuki destek imkanlarını güçlendirmeye yönelik ortak gayretler yürütmeye devam edecektir.