17 Mayıs 2024, Adıyaman

Mülteci Hakları Merkezi olarak Adıyaman Barosu ve Welthungerhilfe (WHH) iş birliği ile “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Türkiye’de Koruma Arayan Kişilere Sağlanan Haklar ve Güvenceler” eğitimini 17 Mayıs 2024 tarihinde Adıyaman Dedeman Otel’de gerçekleştirdik.

Adıyaman Barosu’na kayıtlı avukatların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz seminer “Kayıt ve Açılış” oturumu ile başladı. Sonrasında “Geçici Koruma Prosedürleri, İtiraz Yolları ve Vaka Çalışması”, “Sınır Dışı Prosedürleri, İtiraz Yolları ve Vaka Çalışması”, “İdari Gözetim ve Alternatif Yükümlülükler, İtiraz Yolları ve Vaka Çalışması” başlıkları üzerinde durulurken geçici koruma kayıt prosedürlerine erişim, geçici barınma merkezleri, sınır dışı prosedürleri en çok soru sorulan konular oldu. Sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışılarak “Değerlendirme” ve “Türk Psikologlar Derneği’nin Çalışana Destek Oturumlarının Tanıtımı” oturumları ile kapanış yapıldı.

Adıyaman Barosu Avukat Eğitimi ile; özellikle 6 Şubat depremleri sebebiyle sığınma prosedürlerinde yaşanan sorunlara ilişkin sahada artan hukuki destek arzının karşılanması planlanırken; yerel hukukçuların bilgi ve tecrübelerinin de teorik ve pratik olarak desteklenmesi amaçlanmıştır.