2 Mart 2015

2005 yılından beri Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) çatısı altında, “hYd – Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı” adı altında yürütülen faaliyetlerimiz, 1 Mart 2015 tarihinden itibaren artık yeni kurulan “Mülteci Hakları Derneği” bünyesinde, yeni bir kurumsal zeminde devam edecektir.

“Mülteci Hakları Derneği” ismiyle dernek statüsünde yeniden tescil olan kurumumuzun çalışma alanı ve kurumsal kimliğinin, sığınmacılar, paydaşlar ve kamuoyu nezdinde en açık şekilde anlaşılabilmesi için, kurum faaliyetlerinin yurt içinde “Mülteci Hakları Merkezi”, uluslararası alanda ise “Refugee Rights Turkey” isimlendirmeleriyle anılması ve tanıtılması uygun görülmüştür.

“Mülteci Hakları Merkezi”, 1 Mart 2015 tarihinden itibaren gerek daha önce “hYd – Mülteci Destek Programı” bünyesinde görev yapan uzman personeli, gerekse İstanbul’da bugüne kadar “hYd – Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı” faaliyeti için kullanılan ofis adresini, telefon ve faks iletişim bilgilerini resmen devralmıştır.

Bu kapsamda, eski “hYd – Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı” çerçevesinin  temel bileşenini teşkil eden sığınmacılara yönelik hukuki bilgilendirme, danışmanlık ve destek hizmetlerimiz ile barolarla işbirliği içinde avukatlara yönelik yürüttüğümüz mülteci hukuku seminer ve uzmanlaşma programlarımız, 2 Mart 2015 Pazartesi tarihinden itibaren tamamıyla “Mülteci Hakları Merkezi” bünyesine taşınmış ve artık bu isimle devam etmektedir.

“Mülteci Hakları Merkezi”, bugüne kadar “hYd – Mülteci Destek ve Savunuculuk Programı” çerçevesinde yürütülen hukuki destek, savunuculuk ve kapasite geliştirme faaliyetlerini 2015 yılı sonuna kadar devam edecek tedrici bir geçiş süreci sonunda bütünüyle devralmış olacaktır.