18 Mayıs 2024, Kırklareli

Mülteci Hakları Merkezi olarak Kırklareli Barosu iş birliği ile “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Türkiye’de Sığınma Arayan Kişilere Sağlanan Haklar ve Güvenceler” seminerini 18 Mayıs 2024 tarihinde Kırklareli Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik.

Kırklareli barosu avukatlarının, stajyer avukatların ve Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden öğrencilerin katılımı ve “Kayıt ve Açılış” oturumu ile başlayan seminerde sırayla “Uluslararası Koruma Prosedürleri ve İtiraz Yolları”, Sınır Dışı Prosedürleri ve İtiraz Yolları”, “İdari Gözetim ve Alternatif Yükümlülükler ve İtiraz Yolları” başlıklı 3 oturum yapıldı.

Her oturumun sonunda katılımcılarla birlikte vaka çalışmaları ile konular pekiştirilirken; en çok sorulan sorular ise geri gönderme merkezlerinden uluslararası koruma prosedürlerine erişim ve mültecilik iddialarına dair ispat yükü üzerine oldu.

Kırklareli Barosu iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz seminer, bilhassa sınır ili olan ve geri gönderme merkezi bulunan Kırklareli’nde sığınma prosedürlerine ve hukuki korumaya ilişkin mevcut hukuki destek arzının karşılanması hususunda, yerel hukukçuların uzmanlıklarını gerek teorik gerekse de pratik açıdan desteklemeyi amaçlamıştır. Günün anısına Tema Vakfı’na fidan bağışında bulunan Kırklareli Barosu’na ayrıca teşekkür ederiz.