25-26 Mayıs 2024, Kahramanmaraş

Mülteci Hakları Merkezi olarak Danimarka Mülteci Konseyi (DRC)’nin daveti ile “Mülteci Hukuku ve Uluslararası Koruma” başlıklı semineri 25-26 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş Barosu’nda gerçekleştirdik.

Kahramanmaraş Barosu’na kayıtlı avukatların katılımı ile gerçekleşen seminer, “Karşılama ve Kayıt” oturumunun ardından Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) avukatlarının “Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Koruma Çeşitleri” ve “Geçici Koruma Yönetmeliği Kapsamında Geçici Koruma Prosedürleri” oturumları ile devam etti. İlk günün “Geçici Koruma Yönetmeliği Kapsamında Geçici Koruma Prosedürleri ve İtiraz Usulleri”, “Sınır Dışı, Tahdit Kodları ve Ülkeyi Terke Davet” ve “İdari Gözetim, İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler ve İtiraz Usulleri” başlıklı son oturumları ise Mülteci Hakları Merkezi’nden Avukat Necla Şanlı ve Avukat Ömer Can Yaşar tarafından yapıldı.

İkinci gün ise sırasıyla “Özel İhtiyaç Sahibi Mülteciler: 6284 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbirler”, “Özel İhtiyaç Sahibi Mülteciler: 5395 Sayılı Kanun Kapsamında Tedbirler”, “Yabancılar ve Medeni Hukuk Kapsamındaki Uyuşmazlıklar”, “Boşanma ve Velayete İlişkin Prosedürler” ve “Yasal Temsilci Atanması” başlıklı oturumlar Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) avukatları tarafından gerçekleştirildi.

Her iki günün sonunda katılımcılarla birlikte vaka çalışmaları ile konular pekiştirilirken; en çok sorulan sorular ise geçici koruma sonlanma, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru ve sınır dışı ve idari gözetim prosedürü üzerine oldu. Kahramanmaraş Barosu’ndan avukatlar, konulara kendi deneyimlerini paylaşarak sundukları katkılarla seminer içeriğini zenginleştirdi. Sundukları katkılarla semineri zenginleştiren tüm katılımcılara ve davetleri için DRC ile Kahramanmaraş Barosu’na teşekkür ederiz.