1-2 Mart 2024, İstanbul

Mülteci Hakları Merkezi olarak 1-2 Mart 2024 tarihlerinde İstanbul’da “Yargı Kararları Işığında Türkiye’de Koruma Arayan Sığınmacıların Hakları” başlıklı bir uzmanlaşma semineri gerçekleştirdik. Seminere Türkiye’deki 21 farklı barodan ve 8 farklı kurumdan kırkın üzerinde temsilci katılım sağladı.

Kayıt ve açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğimizin ilk gününde “Refakatsiz Çocukların Adalete Erişimi ve Yargı Kararları”, “Yargı Kararları Işığında Uluslararası Koruma”, “Yargı Kararları Işığında Geçici Koruma” başlıklı oturumlar ile; sığınma hukuku bağlamında çocuk koruma, uluslararası koruma, geçici koruma, sınır dışı ve idari gözetim konularına dair kurumumuz Mülteci Hakları Merkezi’nin dernek faaliyetleri kapsamında takip ettiği vakalara ilişkin mahkeme kararları seçkisi ile Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komitelerinin kararlarını mercek altına alma fırsatı bulduk.

“Yargı Kararları Işığında Sınır Dışı Prosedürleri” başlıklı oturum ile başlayan ikinci günde “Yargı Kararları Işığında İdari Gözetim ve Alternatif Tedbirler” başlık diğer oturum takip etti. Kurumumuz Mülteci Hakları Merkezi’nden uzmanların sunumları ve alanlarında uzman katılımcıların değerli katkılarıyla konular derinlemesine tartışılmış oldu.

Mülteci Hakları Merkezi olarak; sığınmacıların haklarına erişimi hususunda kıymetli çabalar gösteren barolar ve sivil toplum kuruluşlarının farklı illerdeki yetkili idari ve yargısal makamların değişken kararları ile karşılaştığına dair gözlemlerimizden ve yargı kararlarında yeknesaklık bulunmamasının hem öngörülebilirlik hem de hukuki destek arzı ile yerel içtihatların niteliğinin geliştirilmesi açısından kritik bir ihtiyacı doğurduğuna dair tespitimizden yola çıkarak bir süredir çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Derneğimiz, bu kapsamda kısa bir süre önce dernek faaliyetlerimiz kapsamında takip ettiği vakalara ilişkin olumlu mahkeme kararları seçkisini Karar Bankası veri tabanı üzerinden erişime açmış olup Sığınma Hukuku Bülteni aracılığıyla alana dair güncel ulusal kararlara ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler Komitelerinin kararlarını da aylık düzende derleyerek paylaşmaktadır.

Bu etkinlik Mülteci Hakları Merkezi tarafından; ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) desteğiyle yürütülen proje kapsamında düzenlenmiştir. Etkinlik içeriği Mülteci Hakları Merkezi tarafından hazırlanmış olup ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) görüşlerini yansıtmamaktadır.