17 Şubat 2024, İstanbul

Mülteci Hakları Merkezi olarak 17 Şubat 2024 Cumartesi günü İstanbul’da “İdari Gözetim ve İdari Gözetime Alternatif Tedbirler: Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler ve İtiraz Usulleri” başlıklı bir uzmanlaşma semineri gerçekleştirdik. Seminere İstanbul’daki on farklı kurumdan otuz beşin üzerinde avukat katılım sağladı.

Kayıt ve açılış konuşmasıyla başlayan etkinliğimizde; “İdari Gözetim Tedbiri: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuat & İtiraz Usulleri” başlıklı ilk oturumda “idari gözetim” kavramı, konuya ilişkin uluslararası standartlar ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında idari gözetime itiraz yollarına değinilirken İdari Gözetim Danışmanlık Hattımız (+90 507 218 62 85) da katılımcılar ile paylaşıldı. Konuyla ilgili sahadaki gözlemler, iyi uygulama örnekleri ve karşılaşılan zorluklar katılımcılar tarafından dile getirildi.

İkinci oturum olan “İdari Gözetime Alternatif Tedbirler: Uluslararası Standartlar & Ulusal Mevzuat” başlıklı oturumda ise AİHM içtihadı başta olmak üzere konuya dair uluslararası standartlar, belirli alternatif tedbirlerin avantajları ve dezavantajları ve ulusal alternatifler çerçevesi hakkında tartışma yürütüldü. Konuya ilişkin mevzuatımızın güçlü ve zayıf günleri ile iyi uygulama örnekleri ve karşılaşılan zorluklara dair değerlendirmeler de paylaşıldı.

Öğleden sonra gerçekleşen “Hassas Grupların İdari Gözetimi & İdari Gözetime Alternatif Tedbirlere Erişim” başlıklı üçüncü oturumda ise hassas gruplara idari gözetim ve alternatif tedbirler kapsamında sağlanan özel güvenceler AİHM içtihadı çerçevesinde detaylı biçimde ele alındı.

Kapanış oturumunda ise üç farklı vaka çalışması yapılarak katılımcılardan gelen cevaplar ve ilave sorular tartışıldı.

Kurumumuz Mülteci Hakları Merkezi, Türkiye’de göç yönetimiyle ilgili uygulamalarda idari gözetimin, uluslararası standartlar ve ulusal mevzuatımızın da öngördüğü şekilde istisnai olarak müracaat edilen bir tedbir haline gelmesi, ilgili idari süreçlerin -başta hassas gruplar olmak üzere- kişiler özgürlüklerinden mahrum edilmeden yürütülebileceği hallerde idari gözetime alternatif tedbirlerin daha sistematik ve etkili bir şekilde kullanılabilmesi ve konuya ilişkin farkındalığın artırılması için uzun yıllardır çeşitli kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Konuya ilişkin bu türden çalışmalarımızın devamı niteliğinde de bu semineri düzenleyerek çeşitli kurumlardan avukatları, sivil toplum örgütü çalışanlarını ve akademisyenleri bir araya getirdik.

Bu etkinlik Mülteci Hakları Merkezi tarafından, Hollanda Mülteci Konseyi ve İsviçre Federal Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hakları Dairesi’nin mali ve teknik katkılarıyla yürütülen proje kapsamında düzenlenmiştir. Seminer içeriği Mülteci Hakları Merkezi tarafından hazırlanmış olup İsviçre Hükümetinin ve Hollanda Mülteci Konseyi’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.