24 Ocak 2024, İstanbul

Tanışma ve Mülteci Hakları Merkezi faaliyetleri ile başlayan ilk oturumu “Göç ve Sığınma Alanında Tercümenin Rolü” başlıklı ikinci oturum takip etti. Bu oturumda sivil toplum kuruluşlarında yapılan tercümenin önemine, zorluklarına, mevzuattaki bazı önemli tanımlara, mülakatta tercümenin önemine, tercümanların hukuki sorumluluklarına değinilirken katılımcılar da sahada yaşadıkları deneyimleri paylaşma fırsatı elde etti.

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden Dr. Jonathan Ross’un “Mülteciler için Tercüme Yapmanın Etik ve Teknik Zorluklarının Üstesinden Gelebilmek” başlıklı oturumunda ise; toplum tercümanlığının tanımına, zorluklarına, etik değerlerine, Türkiye’den ve dünyadan örneklere, ortak temel ilkelere değinen Dr. Jonathan Ross vaka çalışması ile de sahadan örnekleri katılımcılarla paylaştı.

Kapanış oturumunda ise tercümanların ihtiyaçları, alanda yapılabilecek/yapılması gerekenler tartışıldı.

“Toplum Tercümanlığı”; devletin resmi dillerini konuşamayan kişilerin kamu hizmeti sağlayıcılarıyla iletişim kurmasını ve böylelikle hukuk, tıp, eğitim gibi alanlardaki hizmetlerden tam ve eşit olarak yararlanmasını sağlar. Mülteci Hakları Merkezi olarak; “Toplum Tercümanlığı Semineri” ile yukarıdaki alanlarda mülteci gruplar için faaliyet gösteren kurumlarda tercümanlık yapan kişilerle bir araya gelerek alandaki ihtiyaçlara, gelişmelere, yapılabileceklere, temel ilkelere ve dikkat edilmesi gerekenlere değinmeyi amaçladık.

Bu etkinlik Mülteci Hakları Merkezi tarafından; The Fund For Global Human Rights’ın desteğiyle yürütüle proje kapsamında düzenlenmiştir. Etkinlik içeriği Mülteci Hakları Merkezi tarafından hazırlanmış olup The Fund For Global Human Rights’ın görüşlerini yansıtmamaktadır.