30 Kasım 2023

Sayın üyelerimiz,

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, 16 Aralık 2023 tarihinde (Cumartesi) saat 10.00’da derneğimizin mukimi olduğu Evliya Çelebi Mahallesi, Dr. Refik Saydam Caddesi, Dilber Apt, No: 39, Kat: 5 Daire: 14, Beyoğlu, İstanbul adresimizde salt çoğunlukla, bu çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 24 Aralık 2023 tarihinde (Pazar) aynı yer ve saatte, aşağıdaki gündemle toplanacaktır:

  1. Yoklama ve açılış,
  2. Divan heyetinin seçimi,
  3. Faaliyet raporları ve denetim kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
  4. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
  5. Dernek tüzüğünün tadilatının görüşülmesi,
  6. Yeni dönem dernek organlarının seçimi,
  7. Dilek, temenniler ve kapanış.

 Saygılarımızla,

 Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu