25 Kasım 2023, Ağrı Barosu

Mülteci Hakları Merkezi olarak Ağrı Barosu Göç ve İltica Komisyonu iş birliği ile “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Çerçevesinde Sınır Dışı Prosedürleri, İdari Gözetim ve Alternatif Yükümlülükler” seminerini 25 Kasım 2023 tarihinde Ağrı Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik.

Ağrı Barosu’na kayıtlı avukatların katılımı ile gerçekleşen seminerde sırayla “Türkiye’de Uluslararası Koruma Prosedürleri ve İtiraz Yolları”, “Sınır Dışı Prosedürleri ve İtiraz Yolları”, “İdari Gözetim ve Alternatif Yükümlülükler ile İtiraz Yolları” konulu üç oturum yapıldı. Her oturumun sonunda katılımcılarla birlikte vaka çalışmaları ile konular pekiştirilirken; en çok sorulan sorular ise geri gönderme merkezlerinden uluslararası koruma prosedürlerine erişim ve mültecilik iddialarına dair ispat yükü üzerine oldu. Ağrı Barosu’ndan avukatlar, konulara kendi deneyimlerini paylaşarak sundukları katkılarla seminer içeriğini zenginleştirdi.

Ağrı Barosu Göç ve İltica Komisyonu ile iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz seminer, bilhassa sınır ili olan ve yoğun kapasiteli bir geri gönderme merkezi bulunan Ağrı’da sığınma prosedürlerine ve hukuki korumaya ilişkin mevcut hukuki destek arzının karşılanması hususunda, yerel hukukçuların uzmanlıklarını gerek teorik gerekse de pratik açıdan desteklemeyi amaçlamıştır.