14 Ocak 2023 Van Barosu

Mülteci Hakları Merkezi olarak Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu iş birliği ile “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) Çerçevesinde Türkiye’de Koruma Arayan Kişilere Sağlanan Haklar ve Güvenceler” eğitimini 14 Ocak 2023 tarihinde Van Barosu Av. Tahir Elçi Konferans Salonu’nda gerçekleştirdik.

Van Barosu’ndan 180’in üzerinde avukatın katılımı ile gerçekleşen tek günlük eğitimde, Mülteci Hakları Merkezi uzmanları tarafından “Mülteci Hukukunda Temel Kavramlar”, “Uluslararası Koruma Prosedürü ve Olumsuz Statü Kararlarına İtiraz”, “YUKK Uyarınca Sınır Dışı Prosedürü, İdari Gözetim, İdari Gözetime Alternatif Tedbirler ve İtiraz Yolları” konularına değinildi. Sunumları takiben, Van’da sıkça rastlanan problemlere uygun olarak hazırlanmış vaka çalışmaları ile sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Soru-cevap ve değerlendirme oturumları ile de kapanış yapılmıştır.

Konumu itibariyle Van, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişi ve grupların düzensiz göç rotasında bulunan kritik illerden olduğundan, Mülteci Hakları Merkezi ve Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu iş birliğinde gerçekleştirilen bu seminer ile Van’da artan hukuki destek arzının karşılanması için yerel hukukçuların bilgi ve tecrübesinin teorik ve pratik olarak desteklenmesi amaçlanmıştır.