4 Kasım & 11 Kasım 2022

İdari gözetime alternatif yükümlülükler ve çocukların idari gözetimine odaklanan iki çevrimiçi seminerimiz 4 Kasım ve 11 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

4 Kasım 2022 tarihli “İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler: Güncel Mevzuatın Değerlendirilmesi ve Uygulamalar” başlıklı seminerimizde, 6458 sayılı Kanun ve 14 Eylül 2022 günü yürürlüğe giren İdari Gözetime Alternatif Yükümlülüklere İlişkin Yönetmelik’in sağladığı çerçeve uyarınca idari gözetim ve alternatif tedbirlerin uygulamasını konu edeceğiz. Etkinliğimize kayıt linki için tıklayınız.

11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek “Uluslararası ve Ulusal Mevzuat Işığında Çocukların İdari Gözetiminin Değerlendirilmesi” başlıklı seminerimizde ise refakatsiz çocuklar dahil çocukların idari gözetimine dair mevzuat ve içtihat tartışması yürüteceğiz. Etkinliğimize kayıt linki için tıklayınız.

Mülteci Hakları Merkezi ekibinin sunumlarıyla Türkçe dilinde gerçekleşecek seminerlerimiz idari gözetim alanında çalışan hak savunucuları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Kayıt için posterde yer alan QR kodlarını telefonunuza okutabilir veya yukarıdaki linkler üzerinden kayıt formlarına ulaşabilirsiniz.

Seminerlerimiz ilgili herkesin katılımına açıktır.

4 Kasım ve 11 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek bu çevrimiçi seminerlerimiz Danimarka Mülteci Konseyi (DRC) ve Avrupa Birliği (ECHO) desteğiyle yürüttüğümüz projemiz kapsamında gerçekleştirilmektedir.