16-17 Nisan 2022, İstanbul

Mülteci Hakları Merkezi olarak uzun bir aradan sonra ilk kez yeniden yüz yüze düzenlediğimiz avukatlara yönelik “YUKK Kapsamında Sınır Dışı & İdari Gözetim Uygulamaları ve AİHM Başvuru Yolları” konulu uzmanlaşma semineri, 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Seminere 22 ilden baro ve sivil toplum örgütlerini temsilen 50’nin üzerinde avukat katıldı.

Mülteci Hakları Merkezi’nden uzmanların sunumlarıyla katkı yaptığı etkinliğin birinci gününde, Türkiye’de 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma kanunu çerçevesinde yürütülen uluslararası koruma, sınır dışı ve idari gözetim uygulamaları ile iç hukuktaki itiraz yolları ele alındı, oturumları takiben vaka çalışmaları yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde ise, AİHM İçtihatları Işığında İdari Gözetim Gereklilik Değerlendirmesi ile AİHM Kabul Edilebilirlik Kriterleri ve Acil Başvuru Usulü başlıklı sunumlar üzerinden değerlendirme ve uygulama çalışmaları gerçekleştirildi.

Mülteci Hakları Merkezi olarak A.B.D. Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) ile yürüttüğümüz proje kapsamında düzenlediğimiz bu seminer vesilesiyle Kanun’un sunduğu çerçeve ve yansımaları, Mülteci Hakları Merkezi olarak uygulamalara dair gözlemlerimiz ve katılımcılarımızın zengin deneyim paylaşımlarıyla bir arada değerlendirildi.

Mülteci Hakları Merkezi’nin Türkiye genelinde sığınmacılara ve idari gözetim altındaki yabancılara yönelik hukuki destek arzını ve özellikle Adli Yardım görevlendirmesi alan avukatların uzmanlıklarını güçlendirmeye yönelik çevrimiçi ve çeşitli illerde yüz yüze gerçekleştireceği seminer çalışmaları devam edecek.