8 Kasım 2020

MHM, sığınma hukuku alanında çalışan avukatlara yönelik hazırlanan yeni internet sitesini erişime sundu. Site, mülteci hukuku alanında uluslararası ve ulusal mevzuat, çeşitli resmi belgeler ve idari karar örnekleri, ve diğer referans kaynaklarını içeriyor ; avukatların ve sivil toplum örgütlerinin mülteci ve göçmen hakları alanındaki uzmanlaşma gayretlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Hazırlıkları çalışmaları geçtiğimiz yıl başlayan ve « Avukatlar İçin Mülteci Hukuku Bilgi Platformu » adıyla kullanıma açılan internet sitesi, avukatlara ve sivil toplum kuruluşlarında çalışan profesyonellere sığınmacılar ve diğer hassas durumdaki göçmenlere hukuki destek hizmetleri sunarken ihtiyaç duyacakları güncel mevzuat, temel referans ve uzmanlık destek kaynaklarını tek bir çatı altında sunmayı amaçlıyor. MHM ile Amerikalı partner kuruluş Refugee Solidarity Network (RSN) birlikte geliştirdiği internet sitesinde yer alan tüm içerikler MHM tarafından hazırlandı. Site, MHM ile RSN’in ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) desteğiyle yürüttükleri proje kapsamında oluşturuldu.

Sitede, Türkiye’de uluslararası koruma, geçici koruma ve sınırdışı süreçlerine tabi yabancılarla ilgili uygulamalara ışık tutan uluslararası sözleşmeler, başta 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu olmak üzere ilgili ulusal mevzuat unsurları, uygulamalar konusunda somut örnek teşkil eden çeşitli resmi belge ve karar örnekleri ile çeşitli formlar kullanıcıların erişimine sunuluyor. Sitenin, ilerleyen süreçte, yeni ilave içerikler, yargı kararları ve çeşitli referans ve öğrenme araçları ile daha da zenginleştirilmesi planlanıyor.