Yeni Yayınlarımız

Şubat 2016

 

Uluslararası Koruma” Rejimine Tabi Sığınmacılar ve Destek Sağlayanlar için Bilgi Broşürleri  (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Farsça ve Somalice)

 

Türkçe

İngilizce

Fransızca

Arapça

Farsça

Somalice

• Türkiye’de Uluslararası Koruma Prosedürü:

Haklar ve Yükümlülükler

 

 

 

• Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin

Sağlık Hizmetleri

 

 

 

• Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin

Eğitim Hakkı

 

 

 

• Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin

İşgücü Piyasasına Erişim

 

Şubat 2016

 

“Geçici Koruma” Rejimine Tabi Sığınmacılar ve Destek Sağlayanlar için Bilgi Broşürleri (Türkçe, İngilizce, Arapça)

 

Türkçe

İngilizce

Arapça

• “Geçici Koruma”da Haklar, Yükümlülükler ve       Kayıt Prosedürü

 

 

• “Geçici Koruma”da Sağlık Hizmetlerine Erişim

 

 

• “Geçici Koruma”da Eğitim Hizmetlerine Erişim

 

 

• “Geçici Koruma” Uygulaması ve İşgücü Piyasasına Erişim

 

Şubat 2016

 

Sığınmacılar ve Vekalet Sorunu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Görüş Belgesi

(İngilizce ve Türkçe)

 

Türkçe

İngilizce

Aralık 2015

 

Türkiye Sığınma Sisteminin Genel Değerlendirmesi: AIDA Projesi Ülke Raporu

(ECRE İşbirliğiyle) (İngilizce)

 

İngilizce

Haziran 2015

 

Avukatlar İçin Mülteci Hukuku El Kitabı

(Türkçe)

 

“hYd – Mülteci Destek Programı” Dönemi Yayınlarımızdan Örnekler:

Raporlar

Haziran 2011

Emniyetsiz Sığınak:

Türkiye’deki LGBT Mültecilerin Karşılaştıkları Güvenlik Sorunları

Mart 2010

Askıya Alınmış Çocukluk:

Türkiye’de Sığınma Arayan Ailesinden Ayrı Düşmüş Çocukların Durumu

Nisan 2008

İstenmeyen Misafirler:

Türkiye’de Yabancılar Misafirhanelerinde İdari Gözetim Altında Tutulan Mülteciler

 

BMMYK’nın Kendi Usul Standartlarına Uyumunun Değerlendirilmesi

Eylül 2007

BMMYK Türkiye Temsilciliği’nin ‘Mülteci Statüsü Belirleme’ Pratiklerinin BMMYK’nın Kendi Usul Standartlarına Uyumunun Değerlendirilmesi

“Mültecilerin Sesi” Bülteni

2010, 9. Sayı

2009, 8. Sayı

2009, 7. Sayı

2008, 6. Sayı

2008, 5. Sayı

2007, 4. Sayı

2007, 3. Sayı

2007, 2. Sayı

2007, 1. Sayı