Temel Uluslararası Standartlar:

  • 1951 BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi

 

 

  • BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi'ne Ek 1967 Protokolü

 

 

  • 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Temel Ulusal Mevzuat:

  • 2013 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

 

 

  • 2014 Geçici Koruma Yönetmeliği