Sığınmacılara Yönelik Hukuki Destek Hizmetlerimiz

 

Mülteci Hakları Merkezi, savaş ve zulüm sebeplerinden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalmış ve Türkiye’de sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isteyen bütün yabancılara yönelik kapsamlı ve ücretsiz hukuki danışma ve destek hizmetleri yürütmektedir.

 

Merkezimiz sığınmacılara ağırlıklı olarak aşağıdaki konularda ücretsiz hukuki destek hizmetleri sunmaktadır:

 

  • Suriye’den gelen sığınmacıların tabi olduğu “geçici koruma uygulaması” çerçevesindeki hak, yükümlülükler ve usullere dair sorular ve karşılaşılan sorunlar;

 

  • Irak, Afganistan, İran, Somali gibi diğer menşe ülkelerden gelen ve Türkiye’deki bireysel “uluslararası koruma prosedürü” çerçevesinde sığınma başvurusu yapan ya da yapmak isreyen kişilerin tabi olduğu hak ve yükümlükler, resmi başvuru ve değerlendirme prosedürlerine dair sorular ve karşılaşılan sorunlar;

 

  • Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi sığınmacılar bakımından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (GİGM) takip edilen ve karar verilen her türlü işlemlerle ilgili olarak olumsuz kararlar ve yasal itiraz yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı;

 

  • Düzensiz durumdayken yakalanmalarına müteakip sınırdışı prosedüründe idari gözetim altında tutulmalarına karşın Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma talebi olan kişilere, tabi oldukarı usuller ve haklar ile, yasal başvuru yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı;

 

  • Türkiye’de “geçici koruma” veya “uluslararası korumadan” yararlanma taleplerinin değerlendirilmesi sırasında ya da olumsuz sonuçlanmasına müteakip idari gözetim altında bulunan kişilere, tabi oldukları hak ve yükümlülükler ile başvurabilecekleri yasal itiraz yolları konusunda danışmanlık ve avukat yardımı;

 

  • Türkiye’de GİGM nezdinde gerek “uluslararası koruma prosedürü” gerekse “geçici koruma rejimi” çerçevesinde sığınma talebinde bulunan kişilerle ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilciliği tarafından kendi yetki alanı kapsamında yürütülen “mülteci statüsü belirleme” prosedüründe karşılaşılan olumsuz kararlar ve itiraz yolları konusunda danışmanlık ve hukuki yardım;

 

  • Gerek “geçici koruma uygulamasına” gerekse “uluslararası koruma prosedürüne” tabi kişilerin Türkiye’de karşılaştıkları güvenlik sorunlarıyla ilgili danışmanlık ve avukat yardımı;

 

  • Başta refakatsiz çocuklar ve cinsel yönelim ya da toplumsal cinsiyet kimliliği temelli şiddet mağdurları ya da bu tür şiddet riski altından bulunan kişiler olmak üzere özel hassasiyetleri ve kırılganlıkları bulunan sığınmacıların ilgili yasal koruma mekanizmalarına erişimi ve haklarında takip edilen işlemlerde özel durumlarının göz önünde bulundurulmasını temin etmeye yönelik danışmanlık ve avukat yardımı.

 

Merkezimizin ücretsiz danışma ve hukuki destek hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişiler, Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsun, hafta içi her gün 10:00-17:00 saatleri ofisimize gelebilir ya da aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirler.

 

Kuruluşumuz, sığınmacılara yönelik hukuki destek faaliyetlerini kamu kurumları ve karar vericilerden bağımsız ve insan hakları hukuku ilkeleri temelinde yürütmektedir. Kişilerin danışma temasları kapsamında gerek profilleri, gerek geldikleri ülkelerde gerek Türkiye’deki deneyimlerine ilişkin  kurumumuzla paylaştıkları her türlü yazılı ve sözlü bilgi konusunda kişilerin mahremiyeti ve paylaşılan bilgilerin gizliliği ilkelerine titizlikle riayet edilmektedir.

 

Sığınmacılara yönelik yürüttüğümüz ücretsiz hukuki destek hizmetleriyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler ve çeşitli dillerde hazırlanmış bilgilendirme broşürlerimize yakında internet sitemizden erişilebilecektir.

 

Mülteci Hakları Merkezi

 

Refik Saydam Cad. No:39 Dilber Apt. No:11,

Şişhane, Beyoğlu, Istanbul

 

0212 292 48 30

 

0212 292 48 33

 

[email protected]